Skip header content and main navigation Binghamton University, State University of New York - Fbc
 

Fernand Braudel Center, Binghamton University

Commentaries Home page

Kommentarer

© Immanuel Wallerstein

[Copyright by Immanuel Wallerstein, distributed by Agence Global. For rights and permissions, including translations and posting to non-commercial sites, and contact: rights@agenceglobal.com, 1.336.686.9002 or 1.336.286.6606. Permission is granted to download, forward electronically, or e-mail to others, provided the essay remains intact and the copyright note is displayed. To contact author, write: immanuel.wallerstein@yale.edu.

Disse kommentarene, publisert to ganger i måneden, er ment å være refleksjoner rundt den samtidige verdenssituasjonen, sett, ikke ut fra dagsaktuelle overskrifter men de lange linjer.

333. Kven vann på kuppet? 15.7.2012 Klassekampen

332. Skammeleg hykleri 1.7.2012 Klassekampen

331. Utilsikta konsekvensar 15.6.2012 Klassekampen

330. Klassekamp i verda 1.6.2012 Klassekampen

325. Fantasi og røyndom 15.3.2012 Klassekampen

321. Kina og USA 15.1.2012 Klassekampen

312. Minoritetanes kamp 1.9.2011 Klassekampen

311. Dragsuget frå USA 15.8.2011 Klassekampen

309. Gjensidig mistru 15.7.2011 Klassekampen

308. Ollanta ser mot Brasil 1.7.2011 Klassekampen

306. Obamas dilemma 1.6.2011 Klassekampen

303. Allierte ute av kontroll 15.4.2011 Klassekampen

300. Endringsvindar 1.3.2011 Klassekampen

259. Kva slags tostatsløysing? 15.6.2009 Klassekampen

254. Af-Pak: Obamas krig 1.4.2009 Klassekampen

253. Borgarkrig i USA? 15.3.2009 Klassekampen

252. Nøkkelen Guadeloupe 1.3.2009  Klassekampen

251. Krisepolitikk 15.2.2009 Klassekampen

250. Tvitydige Obama 1.2.2009 Klassekampen

249.Om eit varsla sjølvmord 15.1.2009 Klassekampen

248. Cuba er tilbake! 1.1.2009 Klassekampen

247. Vesten må innsjå at den pakistanske eliten og al-Qaida har høgst ulike interesser 15.12.2008 Klassekampen

246. I Irak har det viktigaste enno ikkje skjedd. 1.12.2008 Klassekampen

244.Blir det «dramatiske konsekvensar» i Irak utan ny tropp-avtale? 01.11.2008 Klassekampen

243. Eit langsiktig perspektiv på depresjonen 15.10.2008  Klassekampen, 21. oktober 2008

242. Bolivia: Nederlag for høgresida. 01.10.2008 Klassekampen, 13. oktober 2008

241. Ny verdsorden: Slutt på første akt  Sept. 15,  2008 Klassekampen

240. Kan Nato overleve Georgia? Sept. 1, 2008 Klassekampen

239. Geopolitisk sjakk  Aug. 15, 2008  Klassekampen

238.  Afghanistan: Obama vil få problem Aug. 1, 2008 Klassekampen

237. Har opptrappinga i Irak verka?   July 15, 2008 Klassekampen

236. USA og Israel har ikkje lenger midler til å tvinge gjennom vilja si. Mot meir diplomati? July 1, 2008 Klassekampen

235. Valet av Barack Obama vil markere slutten på 80-tallets kontrarevolusjon. June 15, 2008 Klassekampen

234. Nøkkelen er det som skjer i irakisk politikk, ikkje i USA June 1, 2008 Klassekampen

233. Kva vil det seie at Latin-Amerika har gått til venstre?  May 15, 2007 Klassekampen

232. Rase, kjønn og klasse i amerikansk politikk. Noko nytt? May 1, 2008 Klassekampen

231. Er Frankrike tilbake i Nato?  April 15, 2008 Klassekampen 21.04.2008 

230. Wall Street er bygd på pengebegjær  April 1, 2008 Klassekampen 08.04.2008

229. Verda til Kissinger    15 mars 2008 Klassekampen 01.04.2008

228. Kva kan Obama forandre? Klassekampen 1. mars 2008

227.  Å trekke seg er det minst dårlege alternativet for USA i Irak  Feb. 1, 2008 Klassekampen

226. 2008 blir året då den politiske pendelen svingar attende.  Feb. 1, 2008  Klassekampen 05.02.2008 

225. Kenya: Stabilt demokrati eller kollaps?   Jan. 15, 2008 Klassekampen 25.01.2008

224Kva har dei oppnådd? Jan. 1, 2008 Klassekampen 11.01.2008 

223. Ein snuoperasjon?  Dec. 15, 2007 Klassekampen 28.12.2007 

222. Den amerikanske valkampen er prega av falske problemstillingar Dec. 1, 2007 Klassekampen 10.12.2007

221. Kva vil Putin?   Nov. 15, 2007 Klassekampen 27.11.2007

220. Støtten til ei to-statsløysing for Israel og Palestina minkar. Nov. 1, 2007 [Klassekampen 12.11.2007]

219. USA sakkar akterut i høve til Japan, Sør-Korea og Frankrike Oct. 15, 2007 [Klassekampen 25.10.2007]

218. Enkeltfaktoren Oct. 1, 2007 [Klassekampen 04.10.2007]

217. Å bombe eller ikkje   Sept. 15, 2007 [Klassekampen 19.09.2007]

216. Desperasjon og vondskap Sept. 1, 2007 [Klassekampen 17.09.2007]

215. Ei bombe til begjær Aug. 15, 2007 [Klassekampen 25.08.2007 ]

214. Kan Musharraf bli?  Aug. 1, 2007 [Klassekampen 03.08.2007]

213. Putins karisma July 15, 2007 [Klassekempen]

212. Dialog kan gi fred  July 1, 2007 [Klassekampen 11.07.2007]

211. Rakettskjoldet  June 15, 2007 [Klassekampen 26.06.2007]

210. Motstridande planar  June 1, 2007 [Klassekampen 25.06.2007]

209. Fransk forandring  May 15, 2007 [Klassekampen 12.06.2007]

208. Afrikas framtid  May 1, 2007 [Klassekampen 11.05.2007]

207. Stabilitet eller konflikt  Apr. 15, 2007 [Klassekampen 30.04.2007]

206. Afghanistan neste?  Apr. 1, 2007 [Klassekampen 10.04.2007]

205. Tri hindringar for handling  Mar. 15, 2007 [Klassekampen 24.03.2007 ]

204. Eit spel for galleriet? Mar. 1, 2007 [Klassekampen 13.03.2007 ]

203Hovudstups inn i Iran? Feb. 15, 2007 [Klassekampen 27.02.2007]

202. Over på offensiven  Feb. 1, 2007 [Klassekampen 03.02.2007]

201.Etiopia rir tigerenJan. 15, 2007 [Klassekampen 17.01.2007]

200.  Ny strategi i Irak? Jan. 1, 2007 [Klassekampen 05.01.2007]

199.Går det mot opprør eller borgarkrig i Mexico? Dec. 15, 2006 [Klassekampen 20.12.2006]

198. Folk seier: Lær av Vietnam! Eg seier: Lær av Indonesia Dec. 1, 2006  [Klassekampen 20.12.2006]

197.  Nederlagas Gallionsfigur  Nov. 16, 2006 [Klassekampen 29.11.2006]

196. Nordkoreansk røre Nov. 1, 2006  [Klassekampen 30.11.2006]

195. Ny kurs i USA?  Oct. 15, 2006   [Klassekampen 31.10.2006]

194.  Pavens strategi  Oct. 1, 2006  [Klassekampen 25.10.2006]

193.  "The Loose Cannon in the Middle East" Sept. 15, 2006 [Klassekampen 04.10.2006

191. "Five Reasons Why Great Military Powers Lose Wars" Aug. 15, 2006 [Klassekempen]

189. "Whom Has North Korea Provoked?" July 15, 2006 [Klassekampen 29.07.2006]

188. "The Worries of the U.S. Ambassador to Iraq"  July 1, 2006 [Klassekampen 17. juli 2006]

175. Mistar motet i Irak Dec. 15, 2005 [Klassekampen 2005-12-31]

170. «Exit strategy» Oct. 1, 2005 [Klassekampen 2005-10-29]

168. Djupt splitta venstreside  Sept. 1, 2005[Klassekampen 2005-09-15]

167. USA har tapt krigen i Irak Aug. 15, 2005 [Klassekampen 2005-09-25]

166. Ein siger for diplomatiet?  Aug. 1, 2005[Klassekampen 2005-08-28]

119. Blir kyrkja delt? Aug. 15, 2003 (appeared in Klassekampen, Sept. 29, 2003)

118. Har Saddam Hussein tapt? 1 Aug. 2003  (appeared in Klassekampen, 22 August 2003)

Back 
Fernand Braudel Center Home page

Connect with Binghamton:
Twitter icon links to Binghamton University's Twitter page YouTube icon links to Binghamton University's YouTube page Facebook icon links to Binghamton University's Facebook page Instagram

Last Updated: 11/18/14