Fernand Braudel Center, Binghamton University

Commentaries Home page

Komentáre

Copyright: Immanuel Wallerstein, 1998. 1999, 2000, 2001-11-14

Autorské práva sú majetkom Immanuela Wallersteina. Tieto texty sa môžu vytlačiť, ľubovoľne rozposielať emailom alebo umiestňovať na nekomerčných internetových stranách pod podmienkou, že ich obsah zostane nezmenený, a že autorstvo vlastníckych práv je uvedené. Ak chcete tento text preložiť, publikovať ho v iných formách ako je vyššie umožnené, kontaktujte autora na adrese immanuel.wallerstein@yale.edu; fax: 1-203-432-6976.

Komentáre sú publikované dva razy v týždni a majú byť relexiou súčasných udalostí videných z dlhodobej perspektívy.

63. 1 Mája, 2001, Kam až siahajú hranice ekonomického konzervativizmu“ EUaZP (Europska unia a zivotne prostredie) 6/2001, Vol. 2, Bratislava, Slovensko, Published by: Regional Environmental Center Slovakia

English
Fernand Braudel Center Home page

Last Updated: 6/18/15