Senior Nate Schiedel advanced to 12-0 on the season, as the Bearcats won at Boston University, 26-13.

Senior Nate Schiedel advanced to 12-0 on the season, as the Bearcats won at Boston University, 26-13.
Photo by Jonathan Cohen