Teaching Assistants

Course Section Teaching Assistant(s) Instructor Office
110 A 0 Jason Barrett Moore G25
120 A 0 Mohammad Khaswaneh Madden LNG 210
120 B 1 Fatemeh Tahmasbi Madden LNG 210
140 A 0 Shawn Bailey Lander G25
140 A 0 Gregory Wint Lander G25
220 A 0 Adam Belmnahia Prakash G7
220 A 0 David Defazio Prakash G7
220 A 0 Nirmal Kumar Baskaran Prakash G7
240 A 0 Sean Gallagher Lewis G7
320 A 0 Joshi Mohit Ponomarev G25
350 A 0 Pengzhan Zhao Zhang, Yifan G25
373 A 0 Andrew Cohen Garrison P17
375 A 0 Zongpai Zhang Dai  P17
428/528 1 Jerome Herath Liu G25
432 1 Ulugbek Ergashev Meng  P17
532 1 Xiang Deng Meng G25
435/535 1 & 2 Senqi Cao Zhang, Zhongfei P17
436/580L 1 Yue Zhang Peng G25
440/540 1 Nitesh Mishra Chiu G25
442/542 1 Pankaj Saha Govindaraju G25
442/542 1 Pradyumma Kaushik Govindaraju P17
457/557 1 Pradyumma Kaushik Liu P17
457/557 1 Vipul Chaskar Liu G25
471 A 0 Elliot Way Head P17
458/558 90 Yunus Kucuk Yan P17
480I/580I 1 Di Mu Sha  
480K/580K 1 Piush Sinha Lu G25
480S/580S 1 Tianming Zhao Wang G25
520 1 Dipika Patil Ghose P17
520 2 Adita Kulkarni Ghose G25
550 1 & 2 Ozgur Kilik Gopalan G7/Q22
550 1 & 2 Akshay Borse Gopalan G7/Q22
550  1 & 2 Yukun Liu Gopalan G7/Q22
455/555  1 Huiyuan Yang Yin G25
571  2 Junyang Shi Yang G25
571 2 Siddharth Kulshrestha Yang G25
571 2 Nitin Mahadik Yang G25
575 1 Huiyang Yang Yin G25
575 2 Gissella Bejarano Seetharam G25
580U 3 Di Mu Moore  
480R/580R 1 Kishan Chandan Zhang, Shiqi P17
375 A 0 Suvarchala Chavva Dai P17