Economic Impact

Impact in 2020-2021 Academic Year

Dollars

$1.30 billion on the region

$1.40 billion on New York state

Nearly 270,000 visitors to campus spent approximately $7.7 million in the region

Students in the region spent nearly $220 million 

Jobs

More than 12,000 direct/ indirect jobs supported in the region

Human Capital

More than 80,000 alumni live in New York state

Return on Investment

Binghamton University accounts for 13% of GDP for Broome and Tioga counties

Nearly $20 million is the value of the work provided to area organizations through student volunteerism and internships

Capital Region

Students Alumni County State
214 1221 Albany NY
20 153 Columbia NY
21 102 Greene NY
78 407 Rensselaer NY
202 976 Saratoga NY
123 594 Schenectady NY
21 155 Warren NY
11 75 Washington NY
690 3683 Total NY

Mid-Hudson

Students Alumni County State
378 1534 Dutchess NY
448 1697 Orange NY
183 561 Putnam NY
510 2308 Rockland NY
79 398 Sullivan NY
128 673 Ulster NY
1257 6414 Westchester NY
 2983 13585  Total  NY

Southern Tier

Students Alumni County State
1615 12630 Broome NY
96 625 Chemung NY
66 748 Chenango NY
40 279 Delaware NY
10 93 Schuyler NY
58 392 Steuben NY
164 1562 Tioga NY
146 1014 Tompkins NY
 2195 17343  Total  NY

Western NY

Students Alumni County State
5 47 Allegany NY
16 61 Cattaraugus NY
17 81 Chautauqua NY
221 1189 Erie NY
30 149 Niagara NY
 289 1527  Total  NY

Finger Lakes

Students Alumni County State
5 49 Genesee NY
25 100 Livingstone NY
338 1838 Monroe NY
49 308 Ontario NY
3 26 Orleans NY
9 76 Seneca NY
25 112 Wayne NY
8 26 Wyoming NY
1 58 Yates NY
463 2593 Total NY

Central New York

Students Alumni County State
30 179 Cayuga NY
63 376 Cortland NY
39 234 Madison NY
446 2251 Onondaga NY
35 205 Oswego NY
613 3245 Total NY

North Country

Students Alumni County State
24 96 Clinton NY
2 54 Essex NY
6 38 Franklin NY
0 10 Hamilton NY
26 137 Jefferson NY
2 31 Lewis NY
10 107 St. Lawrence NY
70 473 Total NY

Mohawk

Students Alumni County State
11 71 Fulton NY
9 95 Herkimer NY
18 69 Montgomery NY
82 625 Oneida NY
54 406 Otsego NY
9 61 Schoharie NY
183 1327 Total NY

New York

Students Alumni Country State
966 5402 Kings NY
593 5686 New York NY
1344 7172 Queens NY
437 1480 Richmond NY
466 1760 Bronx NY
3806 21500 Total NY

Long Island

Students Alumni County State
2236 10976 Nassau NY
1911 7624 Suffolk NY
4147 18600 Total NY

Image Map

Binghamton University positively impacts the local economy of Broome and Tioga counties, as well as the New York state economy in terms of economic output, jobs and human capital.

The regional map illustrates the number of current students and alumni per county. To view, mouseover the regions.